SSR Hanyoung 1 Pha 30 Amper HSR-2A304Z

Liên hệ

SSR 1 Pha
Dòng tải 30A
Điện áp kích 90-480VAC
Điện áp dẫn 90-480VAC

Mã: HSR-2A304Z Danh mục: