SSR Hanyoung 1 Pha 70 Amper HSR-2A702Z

Liên hệ

SSR 1 Pha
Dòng tải 70A
Điện áp kích 90-264VAC
Điện áp dẫn 90-264VAC

Mã: HSR-2A702Z Danh mục: