Nắp ngoài chặn cho domino tép HYBT-05

    4.000VND

    Dùng cho HYBT-60

    Mã: HYBT-05 Danh mục: