Nắp ngoài chặn cho domino tép HYBT-12AB

Liên hệ

Dùng cho HYBT-15-2 ( A/B: Chặn đầu/ cuối)

Mã: HYBT-12AB Danh mục: