SSR Hanyoung 1 Pha 50 Amper HSR-2A504Z

Liên hệ

SSR 1 Pha
Dòng tải 50A
Điện áp kích 90-480VAC
Điện áp dẫn 90-480VAC

Mã: HSR-2A504Z Danh mục: Thẻ: