SSR Hanyoung 3 Pha 70 Amper HSR-3A702Z

Liên hệ

SSR 3 Pha
Dòng tải 70A
Điện áp kích 90-264VAC
Điện áp dẫn 90-264VAC

Mã: HSR-3A702Z Danh mục: